Projektledelse

På det intensive kursus får du som deltager indgående kendskab til ledelse af projekter med fokus på facilitering, gruppers udvikling, situationsbestemt ledelse, præferencemodeller og feedback. Du lærer grundlæggende teknikker til at skabe involvering og ejerskab i projektgruppen, styregruppe og hos andre vigtige interessenter.

  • Indblik i forskellige teorier vedr. gruppedynamik og teamudvikling.
  • Indblik i projektgruppers samarbejde og forskellige samarbejdsniveauer.
  • Kompetencer i at identificere gruppers udvikling.
  • Viden om situationsbestemt ledelse.
  • Kompetencer i at give hensigtsmæssig feedback og modtage.
  • Viden om facilitering af de væsentligste projektledelsesværktøjer.

Kursusfakta

Niveau: Grundlæggende

Afholdelse: Online forløb

Varighed: 1 dag

Undervisere: Just Bendix Justesen og Ole Marthone

Pris: 2995 kr. ekskl. moms

Dato: 10 november