Grundlæggende GMP

På dette kursus får du den grundlæggende forståelse for GMP-reglerne samt hvordan disse implementeres i praksis. Kurset vil tage udgangspunkt i Eudralex volume 4, hvor der fokuseres på part 1 herunder krav til:

Kurset dækker følgende områder:

Det farmaceutiske kvalitetssystem

Personale

Udstyr og lokaler

Dokumentation

Selvinspektion

Kurset varer i to dage og giver et grundlæggende kendskab til EU GMP jf. Eudralex. Efter kurset har du fået kendskab til de krav myndighederne stiller til fremstilling af lægemidler samt hvordan kravene tolkes og implementeres i praksis.

Kurset indeholder både en teoretisk og praktisk del. Den praktiske del består af case-arbejde i grupper hvor man får lov til at løse problemstillinger fra den virkelige verden. Der vil være casearbejde inden for risikostyring, dokumentation, afvigelser samt en hovedcase som dækker alt gennemgået på kurset. Diplomet viser din kommende arbejdsgiver at du forstår GMP i praksis og at du har tilegnet dig den nødvendige viden samt mind-set til at begå dig i et GMP miljø.

Kursus fakta